Astma – MediCor Gezondheidszorg – Den Haag
Rijswijkseplein 69 2516 GZ Den Haag
Header afbeelding

Astma

Astma is een ontsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Dit kan veel klachten veroorzaken.
Astma geeft niet elke dag klachten. Astmaklachten kunnen soms weken tot maanden aanhouden. Soms zijn er periodes waarin u weinig tot niets merkt van uw astma. Dan lijkt astma genezen, maar is het niet.
Er zijn verschillende soorten astma, zoals allergisch astma, niet-allergisch astma, inspanningsastma en ernstig astma. Vaak heeft iemand meerdere vormen van astma tegelijk.

Veel voorkomende klachten zijn:

  • niesbuien;
  • jeukende ogen;
  • gezwollen oogleden;
  • droge hoest;
  • verstopte neus.

Symptomen van astma:

  • benauwdheid;
  • hoesten;
  • piepende ademhaling;
  • gebrek aan energie.

Controle

Het kan zijn dat u nu weinig klachten heeft. Daarom lijkt een controle misschien niet nodig. Toch is het belangrijk dat wij uw medicijnen en longfunctie regelmatig beoordelen. Deskundige huisartsen en longartsen hebben vastgesteld hoe vaak dat nodig is.

Wij roepen u 1-2 x per jaar op voor een controle afspraak. Wij doen dit in het kader van Ketenzorg Astma. Hierbij worden samenwerkingsafspraken gemaakt tussen verschillende zorgverleners om volgens een vast zorgprotocol patiënten met longklachten te behandelen en op die manier de zorg te optimaliseren.

Longfunctieonderzoek

Bij dit onderzoek worden blaastesten uitgevoerd om na te gaan of u een luchtwegvernauwing heeft. Dit gaat als volgt: u ademt door uw mond via een kokertje dat is verbonden met een meetapparaat. Aan het begin van de test wordt u gevraagd een aantal keren rustig in- en uit te ademen. Daarna ademt u zo diep mogelijk in, om vervolgens, zo krachtig mogelijk, hard uit te blazen. Aansluitend krijgt u een luchtwegverwijdend medicijn om in te ademen. Na ongeveer 15 minuten wordt bovenstaande blaastest herhaald om na te gaan of uw longfunctie door dit medicijn is verbeterd (reversibiliteit).

Meenemen

Voor het onderzoek dient u het volgende mee te nemen:

  • alle longmedicijnen en inhalatoren die u gebruikt.

Voorbereiden

Een goede voorbereiding op het longfunctieonderzoek is van belang om betrouwbare resultaten van het onderzoek te krijgen. Wij verzoeken u daarom één uur voorafgaand aan het onderzoek niet te roken.  Uw longmedicatie kunt u volgens het voorschrift van uw huisarts inhaleren.