Het team – MediCor Gezondheidszorg – Den Haag
Rijswijkseplein 69 2516 GZ Den Haag
Header afbeelding

Het team

(Huis)artsen

De huisarts is het eerste aanspreekpunt met betrekking tot uw gezondheid. Daarnaast is hij de coördinator voor alle zorg die u nodig heeft.

Taken van de huisarts
U kunt bij uw huisarts terecht voor vragen over uw gezondheid of dat van uw kind. Of wanneer u of uw kind klachten van lichamelijke of psychische aard ervaren. Daarnaast kan hij u informeren, adviseren of uitleg geven over uw gezondheid. Hij verricht kleine ingrepen, doet onderzoek en behandeld indien nodig uw klachten.

Samenwerking met andere zorgverleners
Wanneer u doorverwezen wordt naar andere zorgverleners, zoals een specialist of diëtiste, dan coördineert de huisarts uw zorg. Andere zorgverleners zullen hem op de hoogte houden van de zorg die u geboden is en het eventuele vervolg traject dat zij aanbevelen.

Physician Assistant

Een physician assistant (PA) is iemand die geen arts is maar wel zelfstandig taken van de arts kan overnemen, bijvoorbeeld het afnemen van een anamnese, het opstellen van een behandelplan, maar ook heelkundige handelingen zoals operaties, pacemakerimplantaties, endoscopieën, zenuwblokkades en het plaatsen van een centraal veneuze katheter (CVC). Daarnaast is de PA bevoegd voor het verlenen van professionele spoedeisende hulp (bijvoorbeeld Advanced Life Support en Advanced Trauma Life Support). Net als de nurse practitioner is het een functie op een niveau tussen arts en verpleegkundige in. Het verschil tussen de twee is dat de nurse practitioner meer vanuit een verpleegkundige invalshoek werkt, terwijl de PA zich vooral met medische zaken bezighoudt.

De physician assistant moet niet verward worden met de traditionele doktersassistent(e),[5] die in een artsenpraktijk vooral de administratieve assistentie verzorgt en allerlei voorgeschreven routinebehandelingen uitvoert.
Bij Medicor Gezondheidszorg is de PA verantwoordelijke voor alle chronische zorg samen met de praktijkondersteuner en de doktersassistenten.

Praktijkondersteuners

Somatiek
Deze praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetesastmaCOPD en hart- en vaatziekten. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

Praktijkondersteuners met een verpleegkundige achtergrond (MBO of HBO) noemen zichzelf ook wel praktijkverpleegkundigen.
GGZ (geestelijke gezondheidszorg)
De praktijkondersteuner GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/ casemanagement en preventie.

Doktersassistenten

De doktersassistent is het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Ze beantwoordt de telefoon, regelt het spreekuur en ontvangt patiënten. Daarnaast houdt ze zich bezig met de organisatie van de praktijk. Ze legt dossiers en instrumenten voor de arts klaar en verzorgt de administratie. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van de arts voert ze zelfstandig kleine medisch-technische handelingen uit. Ze geeft bijvoorbeeld injecties, spuit oren uit en meer de bloeddruk van patiënten op.

Diëtisten

Een diëtist(e) behoort tot de paramedische beroepen en is een specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. Zij behandelt patiënten met een op maat gemaakt voedings- of dieetadvies. Zij kan door het behandelen met een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke gezondheid bevorderen. Daarnaast heeft zij kennis van gedrag rondom de voeding en kan zij de patiënt/cliënt begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet.

Gezondheidscoach

Gezond leven wordt in deze tijd steeds belangrijker gevonden. Niet alleen wordt overgewicht een steeds groter probleem,  er zijn ook steeds meer mensen die te maken krijgen met moderne beroepsziekten zoals stress en burn-out.  De behoefte aan een gezonder, minder stressvol leven wordt steeds groter.
U heeft zelf de mogelijkheid om grote invloed uit te oefenen op uw eigen gezondheid en welbevinden.  De gezondheidscoach kan u helpen daarin de regie te nemen.  Door het opnemen van de juiste voedingsstoffen in uw eetpatroon, voldoende beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat stress geen problemen meer oplevert.

Fysiotherapeuten

Bij de fysiotherapeut kunt u terecht voor diverse klachten die zijn ontstaan aan het bewegingsapparaat (spieren of gewrichten) door bijvoorbeeld sporten, slechte houding, operaties, spanning in de spieren, uitoefenen van werk, overbelasting, etc.
Met behulp van oefeningen en eventueel een aantal keer massage kunt u van uw klachten worden afgeholpen.