De huisarts – MediCor Gezondheidszorg – Den Haag
Rijswijkseplein 69 2516 GZ Den Haag
Header afbeelding

De huisarts

Curriculum Vitae

Personalia

Naam : Mohammedamin
Voornamen : Sifayed Ali

Opleiding en Werkervaring

• Na het behalen van het arts examen in 1996 ben ik vanaf 1 oktober 1996 tot 1 mei 1997 werkzaam geweest als arts-assistent op de afdeling Urologie van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam.
• Vanaf 1 februari 1998 tot 1 februari 1999 heb ik gewerkt als arts-assistent op de afdeling Interne Geneeskunde van het Oogziekenhuis te Rotterdam.
• Vanaf 1 februari 1999 tot 01 april 2000 ben ik werkzaam geweest als arts-assistent op de afdeling cardio-pulmonale chirurgie van het Academisch Ziekenhuis Leiden.
• Vanaf 01 april 2000 tot 01 april 2001 heb ik gewerkt als arts-assistent Algemene chirurgie/ urologie/ orthopaedie van het MCH-Antoniushove te Leidschendam.
• Van september 2001 tot november 2003 heb ik de huisartsen opleiding gevolgd aan de Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.
• Van december 2003 tot december 2005 ben ik verbonden geweest aan de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. In deze hoedanigheid heb ik gewerkt aan een wetenschappelijk project die geleid heeft tot het schrijven van mijn proefschrift “Infectious skin diseases in childeren in general practice”. Dit proefschrift heb ik in februari 2007 verdedigd en behaalde daarmee de wetenschappelijke graad van doctor.
• Als onderdeel van mijn promotie traject heb ik in 2005 de ‘masters degree’ in clinical epidemiology behaald bij de NIHES (Netherlands Institute for Health Sciences). Tijdens mijn promotie traject heb ik op diverse nationale en internationale symposia en congressen voordrachten gehouden. Op het congres te Keele (Engeland) in 2006, werd mijn voordracht “Association between skin diseases and severe bacterial infections in children: case-control study” tot de beste uitgeroepen en verwierf daarmee de SAPC/EGPRN award.
• Van december 2005 tot oktober 2008 als waarnemend huisarts gewerkt in diverse huisartsenpraktijken en op de huisartsenposten.
• In december 2008 heb ik mijn eigen praktijk opgezet.