Diëtetiek – MediCor Gezondheidszorg – Den Haag
Rijswijkseplein 69 2516 GZ Den Haag
Header afbeelding

Diëtetiek

Algemeen

Link naar de site van Diëtistenpraktijk Medicor
https://www.dietistmedicor.nl
Vanaf 1 januari 2011 zijn wij gestart met het leveren van diëtistische zorg aan onze patiënten. U kunt bij onze diëtisten terecht om advies te krijgen bij: overgewicht, eetproblemen, ondergewicht, diabetes, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, maag- en darmklachten, voedselovergevoeligheid en voeding bij kinderen.
Ook met uw vragen over vegetarische voeding, gezond eten als u zwanger bent en vitaminen en mineralen kunt u bij onze diëtisten terecht. De diëtist is niet alleen de specialist op het gebied van voeding & gedrag in relatie tot gezondheid en ziekte, maar de diëtist is ook een kenner als het gaat om lekker eten en het aanbod in de supermarkt. Juist die combinatie maakt dat de diëtist u heel praktisch kan adviseren, met duidelijke adviezen die u meteen kunt toepassen.
In het opstellen van een voedingsadvies houdt de diëtist rekening met uw leef- en eetgewoonten. Uw dieetbegeleiding is altijd op maat en u krijgt een persoonlijk advies en individuele begeleiding.
Om de kwaliteit van onze dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen staan de diëtisten geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici. Daarnaast zijn ze lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
Wij investeren in scholingen en blijven voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van voeding, gezondheid en ziekte.

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2013 is de vergoeding van de diëtist terug in de basisverzekering. U heeft recht op drie uur per jaar vanuit uw basisverzekering. Het eigen risico bedraagt in 2017 €385,-.
Heeft u een aanvullende verzekering, dan bestaat de kans dat u nog extra uren vergoed krijgt; dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Infomeer hierover bij uw zorgverzekeraar of diëtist.
De diëtist heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat de facturen rechtsreeks naar uw zorgverzekeraar verstuurd worden, u hoeft verder niks te doen voor de declaraties.

Vergoedingen ketenzorg

Daarnaast heeft onze praktijk regionale afspraken voor het leveren van ketenzorg. Bent u door uw huisarts of praktijkondersteuner doorverwezen via de ketenzorg in verband met diabetes mellitus, hypertensie, hyperlipidemie, COPD of CVRM, dan worden de consulten hieruit vergoed, zonder eigen risico. In andere gevallen is het eigen risico wel van toepassing. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud: voor hen geldt geen eigen risico.
Tarieven
De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de verzekeraars. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren.
Uurtarief:                   58,00 – 60,40 euro
Toeslag huisbezoek: 15,00  – 27,30 euro

Cliënten die niet aanvullend verzekerd zijn, zullen bij het voortzetten van de behandeling afhankelijk van de zorgverzekeraar, een factuur ontvangen.

Aanmelden en afspraken

U kunt zich telefonisch (06 – 45 66 1600) of in de praktijk aanmelden voor een afspraak met de diëtist. U heeft daarbij een verwijzing van de huisarts nodig.
Meld u zich liever aan via de mail dan is dat ook mogelijk: info@dietistmedicor.nl.

De intake (het eerste consult)

De intake bestaat uit twee consulten. In het eerste consult maakt u kennis met de diëtist. In dit gesprek vindt een uitgebreide anamnese plaats waarbij de diëtist gegevens verzameld over uw persoonlijke situatie, eetgewoonten, leefgewoonten, klachten en uw lichamelijke activiteit. Tevens zal de diëtist naar uw verwijsdoel vragen. Soms zijn ook laboratoriumuitslagen en gegevens over uw medische geschiedenis nodig. Hiervoor kan de diëtist contact opnemen met uw (huis)arts. Daarnaast vinden er een aantal metingen plaats, waarbij uw gewicht, lengte, buikomvang en vetpercentage worden gemeten en u BMI wordt berekend. Aan het eind van dit consult krijgt u een eetdagboekje mee en wordt er een tweede consult ingepland. In het tweede consult wordt het eetdagboekje besproken en aan de hand van al uw gegevens wordt een persoonlijk behandelplan en voedingsadvies opgesteld.  Hierbij wordt rekening gehouden met uw wensen en omstandigheden zoals werktijden. Beide gesprekken duren elk een halfuur.
Neem tijdens uw eerste consult de volgende documenten mee:

 • de verwijsbrief van uw huisarts of specialist;
 • een geldig legitimatiebewijs;
 • uw verzekeringspas.

Vervolgafspraken

Het vervolgconsult duurt maximaal 30 minuten. Gedurende de vervolgconsulten wordt de voortgang van uw behandeling besproken en metingen bij u afgenomen. Bij eventuele knelpunten wordt er samen met u gekeken naar mogelijke oplossingen, zo nodig wordt het voedingsadvies bijgewerkt en nieuwe doelstellingen opgesteld. Gedurende dit consult kunt u ook met onderwerpen komen die u besproken wilt hebben. Het aantal vervolgconsulten is afhankelijk van uw situatie en persoonlijke wensen.

Overige consulten

Verder bieden wij ook telefonische consulten aan. Hiervoor wordt vooraf een afspraak met u ingepland. Het consult wordt vervolgens telefonisch afgehandeld. Een telefonisch consult duurt maximaal 30 minuten. Kunt u om medische redenen niet naar het spreekuur komen, dan kunt u in overleg met uw huisarts een telefonisch consult aanvragen. De diëtist komt dan bij u thuis voor het consult. Voor verdere vragen over het huisbezoek kunt u contact opnemen met de diëtist. Ook is er een weegconsult mogelijk op verzoek van de patiënt.
Huisregels

 • Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen cliënt en diëtist. Daarvoor moeten ze elkaar als gelijken behandelen en moeten ze duidelijke afspraken maken.
 • Zowel de cliënt als de diëtist is verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal degene om wie het gaat dit tijdig aangeven.
 • De diëtist heeft de plicht de cliënt duidelijk te informeren over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. Hij/zij doet dit bij aanvang van en tijdens de dieetbegeleiding.
 • De cliënt heeft de taak de diëtist relevante informatie te verstrekken. Alleen dán is goede begeleiding mogelijk.
 • De cliënt wordt door de diëtist als individu benaderd en gerespecteerd. Bij de advisering en begeleiding wordt daarom rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en wensen. Indien nodig overlegt de diëtist met collega’s en wint zij informatie in bij andere disciplines, zoals de behandelend arts.
 • De privacy van de cliënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de diëtist besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de patiënt mag informatie worden doorgegeven aan de partners, familieleden of vrienden.
 • De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de begeleiding. De patiënt heeft recht op inzage in dit dossier en kan tegen een geringe vergoeding een kopie daarvan krijgen.
 • Bij het aanvragen van de begeleiding is de cliënt vrij in het kiezen van de diëtist. Indien de begeleiding of het contact niet naar wens verloopt, kan de cliënt tijdens de behandeling van diëtist veranderen.
 • Als de cliënt een klacht heeft, zal hij/zij deze eerst proberen te bespreken met de diëtist. Als ze er samen niet uitkomen, kan de cliënt online of een papieren klachtenformulier invullen en dat inleveren bij Medicor Gezondheidszorg.

Deze regels zijn gebaseerd op de modelregeling diëtist-cliënt van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NP/CF). In deze modelregeling zijn de rechten en plichten van diëtist en cliënt vastgelegd.